Adana MYK Belgesi veren yerler

Adana MYK Belgesi veren yerler

Adana MYK Belgesi veren yerler


Günümüzde 6645 sayılı Kanun kapsamında, başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörde 143 meslek erbabından, ulusal düzeydeki standartlarda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulun kriterler dahilinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olarak istenmektedir. Buna ek olarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda emlak ve araç alım satımı yapan herkesin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunludur.


Zorunlu mesleki yeterlilik belgesi istenen meslek gruplarının, mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışmasına izin verilmemektedir. Bu kapsamda meslek mensupları MYK belgesi veren kurum arayışına girmektedirler.


Adana MYK belgesi veren yerlere bakıldığında, öncelikle mesleki yeterlilik belgesi alınmak istenen meslek grubuna göre bir kuruluş araştırılması yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken ilgili kuruluşun, hangi meslek grupları için mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkilendirilmiş olduğudur.


MYK Belgesi Nasıl Alınır?


Adana MYK belgesi almak isteyen adaylar öncelikle mesleklerine uygun belgeyi hangi kuruluşun verme yetkisine sahip olduğunu, MYK’nın internet sitesine www.myk.gov.tr girerek, yetkilendirilmiş belge veren kuruluşlar modülünden sorgulatmalıdır.


Sınav ve belgelendirme süreçlerini tamamlamaya yetkili kuruluşa ulaşıldıktan sonra, aday başvuruda bulunur. Adayın kriterleri uygun bulunması durumunda başvuru onaylanır. Ve aday sınava tabi tutulur. Sınavda başarılı olan adaylar belgelerini almaya hak kazanır.


MYK Belgesinin İş Hayatına Etkisi


MYK sisteminin temel amacı, değişen zamana ayak uydurabilmek, nitelikli, eğitimli, kapsamlı iş gücü yetiştirmektir. Sistem aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme, prensibini benimseyerek, kişilerin değişen ve gelişen zamana ayak uydurma sürecini hızlandırmaktadır. Bu sebeple mesleki yeterlilik belgelerinin belli sürelerde yenilenmesi gerekmektedir.


Bir mesleğin gerektiği gibi yerine getirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen; beceri, bilgi, deneyim, davranış ve tutumlara Ulusal Meslek Standardı denilmektedir. Mesleki yeterlilik belgeleri ile hedeflenen bu mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarına uygun icra edilmesidir.


Zorunlu olmayan meslek dışındaki mesleklerde dahi kişiler, meslekle ilgili bilgi ve donanımlarını işverene kanıtlamak adına mesleki yeterlilik belgesi için başvuruda bulanmaktadır.

sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website