Emlak Danışmanı Yetki Belgesi

Emlak Danışmanı Yetki Belgesi

Emlak danışmanı yetki belgesi insanlık modern tarihi boyunca gerek bireylerin gerekse toplumların  en öncelikli hedefi ve yatırım alanlarından biri gayrimenkul sahibi olmak olarak görülmektedir. Birey bu yatırımını herzaman en optimum biçimde gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu anlamda da bunu sağlayacak verilere ulaşma ve rasyonel karar verdirecek desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple de aslında en eski yatırım danışmanlığı da gayrimenkul yatırım danışmanlığı demek doğru olacaktır.

 

Dünyanın bir çok ülkesinde finansman sistemlerinin de gelişmiş olmasıyla emlak sektörü ve emlak danışmanlığı mesleği önemli bir ivme kaybetmiştir. Bu ivme mesleği yürütüen insan kaynaklarının da gelişmesine ve bir çok ülkede başat meslekler arasına girmiştir. Bir çok insanın hayatındaki en büyük birikimi aktaracağı yatırıma ilişkin doğru ve nitelikli insanla çalışması da en rasyonel karar olacaktır. Sektöründe bir yeterlilik ölçümüyle bu mesleği yapması uygun olmayan kişilerin sistem dışına çıkmasını sağlayacak mekanizmaları desteklemesi gerekmektedir.

 

Emlak Danışmanı Yetki Belgesi Kanunlaştı

 

Türkiye’de son dönemde alışma hayatındaki insan kaynağının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik öneml gelişmeler olmuştur. Nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına ve tespitine yönelik en önemli gelişmelerden biri de Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulması ve faaliyete geçmesidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yönetim ve koordinasyonu ile ülkemizde Mesleki yeterlilik Sisteminin kurulması çerçevesinde toplam 792 mesleğe dair Ulusal Meslek Standardı ve 467 meslek için Ulusal Yeterlilik yayınlanmış ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Bugün itibari ile doğrudan Ticaret sektöründe 18 mesleğe ait meslek standardı ve ulusal yeterlilik yayınlanmıştır. Ülkemizde son yıllarda devletimizin Mesleki Yeterlilik Sistemine verdiği önem ve destek sayesinde hızlı bir gelişme ve yaygınlaşma kaydedilmektedir. Kurulmakta olan Mesleki Yeterlilik Sistemi ile mesleklere yeni girenlerin yanı sıra hali hazırda çalışanların da hayat boyu öğrenme felsefesi doğrultusunda mesleğin niteliksel olarak gelişimine büyük katkılar sağlanmaktadır. Bahse konu MYK belgeleri Avrupa Birliği EUROPASS sistemi içerisinde de aynı şekilde geçerlilik sahibidir.

 

Bu bağlamda ticaret meslekleri için getirilmiş düzenlemeler Emlak Danışmanları ve Motorlu Kara Taşıtları Alım/Satım Danışmanları için yönetmelik ile gelen zorunluluk ile bu meslek alanlarında kayıt dışılığın önlenmesi ve bu hizmetlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi konusundaki iradeniz takdir ve saygı ile karşılanmaktadır. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca hizmet verilmekte olan meslekle ilgili güncel durum şu şekildedir

 

Emlak Danışmanı / Sorumlu Emlak Danışmanı Meslekleri

05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” uyarınca;

 

Bahse konu mesleklerin standart ve yeterlilik çalışmaları yine MYK tarafından yetkilendirilmiş olan ilgili emlak odaları ve TEMFED (Türkiye Emlak Federasyonları Derneği) tarafından hazırlanmıştır. TEMFED tarafından Hazırlanan standart ve yeterlilikler çerçevesinde, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme hizmetleri yürütülmektedir. 1-2 aylık dönemde akreditasyon sürecini tamamlamış 3 belgelendirme kuruluşunun daha MYK tarafından yetkilendirilmesi ve bu alanda hizmet vermeye başlaması beklenmektedir. Bu kuruluşlara ilave olarak 6 aylık dönemde bu alanda hizmet verebilecek Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu sayısının 10’a kadar yükselmesi beklenmektedir.

 

Yetkilendirilmiş kuruluşlarımız tarafından Emlak danışmanlığı konusunda ülke genelinde oluşabilecek belgelendirme taleplerinin karşılanabilmesi amacı ile yatırımlar yapılmakta ve yoğun çalışmalar yürütülmekte olup ülkemizin dört bir yanında sınav merkezleri oluşturularak hizmete erişim sağlanmış durumdadır. MYK sınavları; Kalite sistematiği, Akreditasyon ve ölçme değerlendirme anlamında Avrupa Birliği standartları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi gerçekten bu işi layıkıyla yapan emlak danışmanları ile sektörün gelişimine olumsuz etkileyen kişileri keskin bir şekilde ayrılmasına büyük fayda sağlayacaktır. Emlak danışmanı aracılığıyla gerçekleşmeyen satışların olmamasını bekliyorsak buna aracılık edecek emlakçıların niteliği ile ilgili objektif bir ölçümü yapmamız gerekiyor. Ancak maalesef Sektörde kayıtsız ve usulüne uygun çalışma isteği olmayan birçok emlak danışmanı da yönetmelikteki muafiyet ve istisna imkânlarından yararlanarak belge ve yetki süreçlerinden kaçınmaktadırlar.

 

Savaş Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

 

HEMEN BAŞVURU YAP
sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website