İplik Bitim İşleri Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi

İplik Bitim İşleri Operatörü
SC Belgelendirme > İplik Bitim İşleri Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi

İplik Bitim İşleri Operatörü

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iplik bitim sürecinde üretim öncesi hazırlıkları yapan, yeni partiye makineyi hazırlayan, üretim yapan/iplik üreten, üretim sonrası işlemleri yapan, sorumluluğundaki makineleri kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)

Bu yeterlilik İplik Bitim İşleri Operatörünün niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tekstil sektöründe iplik üretim birimlerinde işin eksiksiz, kaliteli ve geliştirilerek; uluslararası standartlara uygun yeterlilikte; verimli ve çalışanın iş tatminini sağlayacak şekilde yapılabilmesi için işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Amaç, adayların İplik Bitim İşleri Operatörü ( Seviye 2 ) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak sağlamaktır. Bu çalışma aynı zamanda eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturacaktır.

 

* MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti olan 150 TL, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere, başarılı olan adaylardan ayrıca tahsil edilecektir. Bununla birlikte işsizlik sigortası fonu desteğinden faydalanmak üzere başvuru yapan ve sınavda başarılı olan adaylardan MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti talep edilmez.

 

* Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin okunamayacak düzeyde yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişiklikler vb. sebeplerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde; MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı bedelinin yanında, ilave ücret olarak bu tutar kadar ücret alınacaktır.

 

* Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ücretsiz sınav hakkı mevcuttur. Bununla birlikte işsizlik sigortası fonu desteğinden faydalanmak üzere başvuru yapan adayların başarısız oldukları birim ya da bölümlerden sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde en az bir (1) defa daha ücretsiz sınav hakları bulunmaktadır.

 

* Başvuru sürecini tamamlayan ve aday statüsü kazanan kişilere ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

*Konuşma ve duyma engeli olan adaylara tercüme ihtiyacını karşılamak için işret dili bilen yetkin bir kişi temin edilir. İşaret dilinde yetkin kişinin o günün şartlarında ücret tarifesi ne kadar ise adaydan talep edilir.

 

*O günün şartlarına ve mevcut durumun uygunluğuna göre diğer engel grup ve türlerine göre de gereken kolaylıklar sağlanmaktadır. SC Belgelendirme ek ücret, gerekli araç-gereç, personel temini vb. durumlarda adaydan ücret talep edebilir.

 

*Belge yenilemede uygulanacak ölçme-değerlendirme yönteminde belgelendirilmiş kişinin uygulama sınavına alınması durumunda performans sınav ücreti talep edilir.

 

*Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde SC Belgelendirme tarafından sınav açılmaması durumunda, aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda SC Belgelendirme adayın ücret iadesini yapar. Ancak, ilgili ulusal yeterlilikte SC Belgelendirme tarafından sınav açıldığı halde aday bu sınavlara başvurmamış ise ücret iadesi yapılmaz.

 

*Projeler kapsamında yapılacak olan toplu belgelendirme taleplerine ilişkin sınav ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul yetkisindedir.

Get Widget