İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır
SC Belgelendirme > İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

İskele Kurulum Elemanı Kimdir?

 

İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Yapıların dış yüzeylerinde yapılacak olan işler için çelik ya da ahşap malzeme kullanarak iskele kurulumu gerçekleştiren kişiye, iskele kurulum elemanı adı verilir. İskele kurulumunda, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulur ve gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

 

İskele Kurulum Elemanı Ne İş Yapar?

 

Genel olarak MYK kurumu tarafından, meslek tanımı yapılmıştır ve iskele kurulum elemanı görevleri, MYK kurumu tarafından belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda iskele kurulum elemanı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

• Sorumlu olduğu çalışma sahasındaki tüm riskleri belirler ve rapor haline getirerek, ilgili kişilere sunar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyar.
• Çalışma alanında kullanacağı iletişim araçlarını belirler.
• Çalıştığı alanı düzenli ve temiz tutar.
• Yüksekte çalışma kurallarına uyar.
• Gerekli uyarı levhalarının uygun yerlere konumlandırır.
• İskelelerin sabitleme noktalarını belirler ve iskeleleri güvenli bir şekilde bu noktalara sabitler.
• Yaptığı işin niteliğine göre kalite sağlama tekniklerini belirler ve uygular.
• İskele kurulumundan sonra, geri dönüştürülebilen malzemeleri seçer ve ayırır.
• Tehlikeli arz eden zararlı atıkları ayırır ve güven altına alır.
• İskelenin kurulum ve sökülme zamanlarını belirler ve programa göre hareket eder.
• İş iskelesinin temel kurulumunu yapar.
• İskeleyi sabit bir yüzeye bağlar.
• İskelenin söküm işlemlerini, kılavuza göre tamamlar.
• İskele kurulum elemanı, kurulum yaparken, montaj planı doğrultusunda hareket eder.

 

İskele Kurulum Elemanı Ulusal Meslek Standardı

 

Ulusal meslek standardı, MYK gözetiminde, INTES tarafından hazırlanmıştır. İskele kurulum elemanı ulusal meslek standardı, diğer mesleklerde dahil olmak üzere, aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:

 

• Yetkilendirilen belge kuruluşları,
• 12UY0056-3/A1 İş sağlığı ve güvenliği birimini,
• 12UY0056-3/A2 Genel iskele kurulum şartlarını,
• İş iskelesi kurulumundaki kalite kontrol kriterlerini,
• Mevcut şartname yapısını ve
• Kalite sistemleri unsurlarını kapsamaktadır.

 

İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilen SC Belgelendirme kuruluşuna başvuru yapmalısınız. Başvurunuzu online olarak, Bu linkden yapabilirsiniz. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra, sınav giriş belgeniz tarafımızdan verilecektir. İskele kurulum elemanı mesleki yeterlilik belgesi sınavı, teori ve uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

 

HEMEN BAŞVURU YAP