Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Ülkemizde icra edilen herhangi bir meslekte yer alabilmek için bireylerin, ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara sahip olmaları gerekir. Mesleki Yeterlilik Belgesi de, ulusal yeterlilikleri karşılayan bireylere verilen belgenin adıdır.


MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilir.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Neden Alınmalı?


Orta ve uzun vadede işsizliğin giderilmesi ve meslekte belli bir standardın ortaya koyulabilmesi için mesleki yeterlilik belgesi alınmalıdır. Bireyler açısından:


• Sahip olduğu belge ile meslekte ehil olduğunu kolayca kanıtlayabilme,

• Kişisel gelişimin daha kolay sağlanması ve
• Meslekte daha kolay ilerleme sağlayabilme adına Gereklidir.


İşverenler açısından ise:


• Nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabilme,

• İş kalitesinin artırılması,
• İş standardının sağlanması ve üretimin artması ve
• Verimliliğin artması adına Gereklidir.


Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?


Düzensiz olarak faaliyet gösteren sektörlerde birçok sorun meydana gelmekte ve üretim verimi azalmaktadır. Özellikle iş kazaları, mesleki bilginin yetersiz olduğu durumlarda sıklıkla yaşanmaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi almanın yararları, aşağıda sıralanmıştır:


• Sanayi kolunda uzman ve nitelikli personelin artmasını sağlar,

• Kayıtdışı istihdamdan kaynaklanan sorunların yaşanmamasını sağlar,
• İş kollarının standart hale gelmesini sağlar,
• İş güvenliğinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar,
• Kurum tarafından onaylı kuruluşlarca verildiğinden dolayı, hak ihlallerinin de önüne geçilmiş olur,
• Haksız rekabeti önler ve
• İşveren ile işçi barışının sürekli olmasını sağlar.


Mesleki Eğitim Belgesi Nedir?


Mesleki yeterlilik belgesi, belgeyi alan kişinin faaliyet gösterdiği meslek kolunda yeterli olduğunu gösterir. Belgeyi almanın koşullarından bir tanesi de, Mesleki eğitim belgesi ya da eşdeğer düzeyde bir belgeye sahip olmak gerekmesidir.


Mesleki eğitim belgesi
, meslekte yer alan kişinin o işi asgari düzeyde yapabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tehlikeli nitelikler barındıran birçok iş için mesleki eğitim belgesinin alınmasını zorunlu kılmıştır.


Belgenin alınmasının amacı, meslekte bilinçli ve bilgili bireylerin yer almasını sağlamak, böylelikle nitelikli iş gücünün, tüm iş kollarında yer almasını gerçekleştirmektir.


Mesleki eğitim belgesi, meslek ile ilgili alınan eğitimde başarı sağlayanlara verilen sertifikadır. Eğer birey üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ise mesleki eğitim belgesi almasına gerek yoktur.

sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website