Çalışma saatleri: 09.00-18.00

Tarafsızlık Taahhütümüz 

SC BELGELENDİRME’ nin tüm departmanları ile olan ilişkilerimizde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı, 

SC BELGELENDİRME üst yönetimi olarak, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimizi ve karar alma sürecini tüm şartlar altında bağımsız ve objektif olarak yöneteceğimizi,

Tarafsız hizmet verilmesine sebep olabilecek hiçbir ticari ve finansal baskıya itibar edilmeyeceğini, SC Belgelendirme’nin herhangi finansal bir darboğaz yaşaması durumunda kendi özvarlıklarımızdan karşılayacağımızı, 

SC BELGELENDİRME firmasından belge talebinde bulunan adayın yakınımız olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımızı, 

Belge talebinde bulunan aday ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmamız durumunda karar alma ve belgelendirme süreçlerine etki etmeyeceğimizi Kalite politikamız gereği hizmetlerimizin objektiflik, tarafsızlık, adillik ve güvenirlilik ilkelerine göre sağlanacağını,

Belgelendirme talep eden adaylara pozitif veya negatif ayrımcılık yapılmayacağını, süreçlerin özellikle yavaşlatılmayacağını veya haksız yere hızlandırılmayacağını, adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunulmayacağını, 

Belgelendirme sürecinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyulacağını, 

Beyan ve taahhüt ederiz.

SC Belgelendirme Yönetimi

 

Hazırlanıyor..