MYK Belgesi

Birçok meslek için zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesi, kaynağını ulusal yeterlilikten alır. MYK belgesi, ulusal yeterlilik kriterlerine göre verilir. Belgelendirme kuruluşları, sınava giren adayların ulusal yeterlilik kriterlerini yerine getirip getirmediğini ölçerler.


Ulusal yeterlilik:
Mesleğin gerektirdiği fen ve teknik kurallarının uygulanması olarak tanımlanabilir. Belgelendirme kuruluşları bu kurallar çerçevesinde mesleği yapmak isteyen adayları değerlendirirler.


Ulusal yeterlilik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:


• Yeterliliğin adı ve seviyesi,

• Amacı ve gerekçesi,
• Ait olduğu sektör,
• Yeterlilik için gerekli; şekil, içerik ve süre gibi özelliklerin eğitim ve deneyim şartları,
• Meslek standardı, birimleri ya da yeterlilik birimleri,
• Yeterlilik kazanılması için oluşturulan öğrenme çıktıları,
• Yeterliliğin kazanılması için uygulanan değerlendirme usul ve esasları, gerekli materyalin sağlanması ve değerlendirici ölçütlerinin sağlanması,
• Ulusal yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenileme şartları ve gerekli görülmesi durumlarında belge sahibinin gözetiminde belirlenen şartlar.


MYK Belgesi Hangi Şartlarda Verilir?


Adayların gerekli kriterleri taşıması halinde, MYK belgesi, belgelendirme kuruluşları tarafından verilir. Aşağıda bu şartlar sıralanmıştır:


• Adayın sınav için gerekli belgeleri tamamlaması,

• 16 yaşından gün almış olması


Birden Fazla Meslekte Belge Sahibi Olunabilir mi?


Ulusal yeterlilik sistemi
, kişilerin birden fazla meslek için belge alabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi yeteneklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle birden fazla meslekte ve seviyelerde belge alabilir.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, belge sahibi olmadan çalışanların işverenlerine ya da vekillerine idari para cezası uygulanır. Bu para cezası, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında olan işlerde çalışan kişiler için geçerlidir.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri


Belge almanın zorunlu olduğu mesleklerde, belge almak isteyen adaylara, Bakanlar Kurulunun kararıyla, belirlenen limitler dahilinde destek sağlanmaktadır.


Destekten yararlanabilmek için belgelendirme kuruluşuna talepte bulunmak gerekiyor. Talep yapıldıktan sonra belgelendirme kuruluşu talebi MYK kurumuna bildiriyor ve takip eden ayın 21’i ya da 30’u itibariyle adayların sınav ücretleri iade ediliyor.


MYK belgesi
teşviklerinden yararlanmak isteyen adaylar, banka hesap numaralarını ve teşvikten yararlanmak istediklerine dair yazıyı, belgelendirme kuruluşlarına veriyorlar.

sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website