Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır
SC Belgelendirme > Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Panel Kalıpçı Kimdir?

 

Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kalıp yüzey ve panel malzemelerini kullanarak, kalıp ve kalıp işlemlerini yerine getiren kişiye panel kalıpçı adı verilir.
Panel Kalıpçı Ne İş Yapar?

 

• Yangın acil durumlarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarlar ve uygularlar.
• Kendi alanındaki iş organizasyonunu sağlarlar.
• Panel planının zemine uygulanması için ip iskelesi hazırlar.
• Hazırladığı ip iskelelerine ait dikmeleri çakar.
• İp iskelesinin 5/10 yatay elemanlarını çakar.
• Kalıp kurmadan önce gerekli hazırlıkları yapar.
• Panel akslarını belirler.
• Panel kazıklarını hazırlar.
• Kalıp panellerini; temel, perde, duvar, kiriş, döşeme ve kolon gibi elemanlara montajlar.
• Panel kalıplarını hazırlar.
• Yatay ve düşey betonarme elemanların kalıbını hazırlar.
• Kalıp iskelelerini hazırlar.
• Merdiven kalıbı hazırlar.
• Beton dökmeden önce gerekli kontrolleri yapar.
• Beton söküm sürecinde kalıbı kontrol eder.
• Kalıp söküm işlemlerinden önce gerekli güvenlik önlemlerini alır.
• Temel kalıplarını söker.
• Merdiven kalıplarını söker.
• Sökülen kalıpları bir sonraki işe hazırlar.
• İşi biten kalıp elemanlarını temizler ve bakımını yapar.
• Alanıyla ilgili gerekli gelişim faaliyetlerine katılır.

 

Panel Kalıpçı Ulusal Meslek Standardı

 

Ulusal meslek standardında panel kalıpçı mesleği 3. Seviye olarak geçer. MYK İnşaat Sektör Komitesi, panel kalıpçı mesleği ile ilgili ulusal meslek standardını belirlemiştir. Panel kalıpçı ulusal meslek standardı, aşağıdaki konuları kapsar:

 

• İş sağlığı ve güvenliği,
• Panel kalıpçı mesleğinin, uluslar arası sınıflandırma sistemindeki yeri,
• Çevre koşulları ile ilgili düzenlemeler,
• Çalışma ortamı ve koşulları ile ilgili düzenlemeler ve
• Meslekle ilgili diğer düzenlemelerdir.

 

Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

SC Belgelendirme kuruluşu, MYK kurumunun mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirdiği bir kuruluştur. Panel kalıpçı mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için, kuruluşumuza öncelikle başvurmanız gerekmektedir. Online olarak, başvuru yapabilirsiniz.

 

Belge alabilmek için tek şart, 16 yaşında olmaktır. Ancak ailenizden alacağınız izin belgesini de, başvuru evrakları arasında bulundurmanız gerekir.
Sınav, teorik ve uygulama olmak üzere, iki aşamada yapılır. Her iki sınavdan da %60 veya üzerinde ortalama almanız gerekir.
Sınavla ilgili gereken duyurular, SC Belgelendirme firması tarafından yapılmaktadır.

 

HEMEN BAŞVURU YAP