Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır
SC Belgelendirme > Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

Betonarme Demircisi Kimdir?

 

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Yapıyı taşıyan kısımlardan olan betonun içine yerleştirilen inşaat demirini hazırlayan kişiye, betonarme demircisi denir.

 

Betonarme Demircisi Ne İş Yapar?

 

• Donatı projelerini inceler ve uygulamasını gerçekleştirir.
• Hazırlanan projeye göre donatı ihtiyacını tespit eder.
• Şantiye alanına getirilen demiri uygun ölçülerde keser.
• Etriye donatılarını hazırlar.
• Pilye donatılarını hazırlar.
• Kolon demirlerini yerleştirir.
• Perde demirlerini yerleştirir.
• Kiriş demirlerini yerleştirir.
• Temel demirini döşer.
• Döşeme demirlerini hazırlar ve döşer.
• Merdiven demirlerini hazırlar ve döşer.
• Demirlerin birbirinden ayrılmasını engellemek ve dökülen betona daha iyi yapışmasını sağlamak için, demirleri birbirine bağlar.

 

Betonarme Demircisi Ulusal Meslek Standardı

 

Meslekle gerekli olan standartların sağlanması adına, betonarme demircisi mesleğinde kurallar oluşturulmuş ve bu kurallar sistemli bir hale getirilmiştir. Betonarme demircisi ulusal meslek standardı, MYK tarafından ve ilgili meslek kuruluşları tarafından birlikte oluşturulan kurallar bütünüdür.
MYK kurumunun izniyle meslek standardını INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) hazırlamıştır.
Betonarme demircisi ulusal meslek standardı seviye 3, 19/10/2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik kapsamındadır.
Standart meslek tanımıyla başlar. Betonarme demircisinin görev tanımı ile devam eder. İş sağlığı ve güvenliği konularına değindikten sonra, çalışma ve ortamı koşullarını tanımlayarak tamamlanır.

 

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Ulusal meslek standartlarına betonarme demircisinin uyum sağlayıp sağlamadığı, MYK kurumu tarafından düzenlenen sınavda belirlenir. Adaylar, MYK kurumu tarafından yetkilendirilen belge kuruluşlarına başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunabilmek için tek şart, başvuru yapacak olan adayın 18 yaşından büyük olmasıdır. Sınavda başarılı olan adaylar, betonarme demircisi meslek yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar. Sınavlar, teorik ve uygulama ve mülakat olmak üzere, 3 aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınav, çoktan seçmeli soruların yer aldığı ve 4 seçeneğe sahip şıkların yer aldığı türde yapılır.

 

Mülakat aşamasında adaylara, donatı ve betonarme konularında sorular sorulur. Başvuru yapacak olan adayların, web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurmaları ve firmanın adresine göndermeleri veya bizzat diğer evraklarla birlikte getirmeleri gerekmektedir. Başvuru formunun yanı sıra, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisini de adayların yanında bulundurmaları gerekir.

 

HEMEN BAŞVURU YAP