Kurumsal

Sc Belgelendirme Kurumsal
SC Belgelendirme > Kurumsal

SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd Şti.

Mesleki Yeterlilik Merkezi

sc belgelendirme logo

SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd Şti. 2013 yılında kurulmuş ve çeşitli AB projeleri ve Dünya Bankası projelerine danışmanlık yapmıştır.

 

Firmamızın bir markası olan SC Belgelendirme 2016 yılında faaliyetlerini başlatmış olup 12.05.2017 tarihinde AB-0154-P numarası ile Türkiye Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) yetki alarak Personel Belgelendirme konusunda Akredite edilmiştir.

 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumundan 08.08.2017 tarihinde (MYK) yetki alarak İnşaat, Ticaret, İş ve Yönetim, Ulaştırma Sektörlerinde Uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi verme konusunda yetkilendirilmiştir.

 

İş hayatında niteliğin ön planda olduğu, iş kazalarının sıfıra indiği, profesyonelliğe ve uzmanlığa değer verilen, her işin ehline teslim edildiği bir ülke hayal ediyor ve bunun olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Vizyonumuz

 

Personel belgelendirme alanında; gelişme ve yeniliklere açık, sorumluluklarının bilinci ve belirlenmiş kalite standardıyla çalışan, yetkili olduğu mesleklerde belgeli insan kaynağını yaygınlaştırmasını hedefleyen, sektöründe lider mesleki yeterlilik belgelendirme kuruluşu ve markası olmaktır.

Misyonumuz

 

Yetkilendirildiği kuruluşların standart ve normları çerçevesinde, şeffaf ve kendisini sürekli geliştiren bir anlayışla; personel belgelendirme hizmetleri sunan yetkin sınav merkezi ve belgelendirme kuruluşudur.

Değerlerimiz

 

  • Hesap verilebilirlik
  • Yetkinlik
  • Güvenilirlik
  • Tarafsızlık
  • Ayrım Gözetmemek
  • Hakkaniyet
  • Kaliteli Hizmet

Yetki Belgelerimiz

SC Belgelendirme
SC Belgelendirme

Tarafsızlık Taahhütümüz

SC BELGELENDİRME’ nin tüm departmanları ile olan ilişkilerimizde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı, SC BELGELENDİRME üst yönetimi olarak, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve ya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimizi ve karar alma sürecini tüm şartlar altında bağımsız ve objektif olarak yöneteceğimizi.

 

Tarafsız hizmet verilmesine sebep olabilecek hiçbir ticari ve finansal baskıya itibar edilmeyeceğini, SC Belgelendirme’nin herhangi finansal bir darboğaz yaşaması durumunda kendi özvarlıklarımızdan karşılayacağımızı, SC BELGELENDİRME firmasından belge talebinde bulunan adayın yakınımız olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımızı.

 

Belge talebinde bulunan aday ile geçmişte ve ya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmamız durumunda karar alma ve belgelendirme süreçlerine etki etmeyeceğimizi Kalite politikamız gereği hizmetlerimizin objektiflik, tarafsızlık, adillik ve güvenirlilik ilkelerine göre sağlanacağını.

 

Belgelendirme talep eden adaylara pozitif veya negatif ayrımcılık yapılmayacağını, süreçlerin özellikle yavaşlatılmayacağını veya haksız yere hızlandırılmayacağını, adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunulmayacağını, Belgelendirme sürecinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyulacağını, Beyan ve taahhüt ederiz.

 

SC Belgelendirme Yönetimi

kurumsal