Endüstriyel Taşımacı Kimdir?

 

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) özel bağlama ve sabitleme yöntemlerini kullanarak işyerlerindeki her türlü endüstriyel yükü (vinç kullanılarak yapılan taşımalar hariç) kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konumuna güvenli bir şekilde yerleştiren kişidir. Bu işlemler sırasında yükün zarar görmemesi, çevresine zarar vermemesi, doğru konuma, doğru ve kolay ulaşılabilecek şekilde, güvenle ve belirlenen süre içinde taşınması ve yerleştirilmesi esastır.

Taşıma işlemleri sırasında bağlama, yükleme, kaldırma öncesi deneme, kaldırma, indirme, boşaltma, istifleme ve itme-çekme türünden işlemlerin yanı sıra makine ve tezgâhların nakli, bunlara ağır iş parçaları ile kalıpların bağlanması, dengelemesi zor, yüksek hacimli veya tehlikeli maddelerin taşınması işlemleri endüstriyel taşımacının mesleki yetkinliğini gerektirir.

Endüstriyel taşımacı genel nezaret altında gerçekleştirdiği taşıma işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Taşınması tamamlanan yüklerin doğru konumlarına yerleştirilmiş olması, kolay ulaşılabilir olması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması endüstriyel taşımacının sorumlulukları arasında yer alır.

 

Endüstriyel Taşımacı Ne İş Yapar?

 

Taşıma işlemleri, her türlü açık veya kapalı atölyede, depoda veya açık havada uygulanır. İşlemler sırasında kişinin çalışma koşullarına göre öngörülmüş kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışması söz konusudur. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, gürültü, nem, sıcaklık farkı, titreşim, kaygan zemin, yağlı ortam, trafik yoğunluğu ile çarpma ve düşme türünden kazalara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

 

Endüstriyel Taşımacı Belgesi İçin Ön Şart Var Mı?

 

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

 

Endüstriyel Taşımacı Belgesi Nasıl Alınır?

 

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.