İşletme Elektrik Bakımcısı Kimdir?

 

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5), işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi belgelerine uygun şekilde elektriksel sistem ve donanımların, bakımı, onarımı, kontrolü ve gerekli durumlarda kurulumu veya sökülmesi işlerinde çalışan kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, tesisatta ve donanımda meydana gelebilecek arızaların belirlenmesi, nedenlerinin bulunarak giderilmesi ve bunların istenilen şekilde ve sürekli olarak çalışmasının sağlanması esastır.
Bakım, onarım ve kurulum işlemleri sırasında, donanım ve tesisatın üzerinde ölçümler ve kontroller yapma ve ayarlama işlemlerinin yanı sıra, devre şemalarının okunması, elektrik bağlantılarının yapılması ve işletmeye ait olan yüksek gerilimli güç aktarma sistemlerinin arızalarına müdahale edilmesi, elektrik bakımcının mesleki yetkinliğini gerektirir. İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5), işletmelerde genel nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur.
İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan donanım ve tesisatın teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması, üretim akışının aksamadan devamının sağlanması, tesis enerji kaynaklarının kesintisiz/verimli bir şekilde kullanılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması işletme elektrik bakımcısının sorumlulukları arasında yer alır.

 

İşletme Elektrik Bakımcısı Ne İş Yapar?

 

Elektrik bakım işlemleri, atölye veya fabrikalarda, açık veya kapalı ortamlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Elektrik bakımcı kurulum, bakım ve onarım işlemleri sırasında önlenmesi mümkün olmayan risklerden korunmak amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında gürültü, koku, gazlı (parlayıcı ve patlayıcı), kimyasal madde içeren ortamlar, toz ve elektrik çarpma ihtimalinin fazla olması, kısıtlı hareket alanı ve yüksekte çalışma gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza, yaralanma ve sağlık riskleri bulunmaktadır. Gerekli durumlarda iş güvenliği açısından ve ilgili mevzuat çerçevesinde başka bir nezaretçi eşliğinde çalışmalarını yürütür.

 

İşletme Elektrik Bakımcısı İçin Ön Şart Var Mı?

 

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) yeterliliğinin sınavına giriş için ön şart bulunmamaktadır.

 

İşletme Elektrik Bakımcısı Belgesi Nasıl Alınır?

 

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.