Adana Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Adana Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Adana Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi


Tapu kaydı olsun ya da olmasın her türlü taşınmazın, satış ve kiralama işlemlerinde aracılık faaliyetlerinde bulunan kişiler ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 2018 yılında Resmi Gazete’ de yayınlanarak aktif hale gelmiştir.


Bu kapsamda taşınmaz satışı ya da kiralanması işlemlerine aracılık etmek üzere kurulan iş yerlerinde temsile yetkili kişinin, şubelerde ise sorumlu müdürün Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi, diğer tüm çalışanların ise Emlak Danışmanı (Seviye 4) veya Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması zorunlu hale getirilmiştir.


Adana Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi veren kuruluşlardan, belgenizi alabilmek için sınava girip, sınavda istenen başarı düzeyini elde etmeniz gerekmektedir. Belge, geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda, adayın belgesi, 18 ay aktif çalıştığına dair resmi kayıt sunması koşuluyla yenilir.


Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu


14.10.2020 tarihinde güncellenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği; Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili zorunluluğu devam ettirmiştir.


Bu karar doğrultusunda, taşınmaz satışına ya da kiralanmasına aracılık eden şirketlere yetki verilmesi, sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasına bağlanmıştır.


31.03.2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgisi alanlarda, Seviye 4 mesleki yeterlilik şartı aranmamaktadır.


Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesinden Beklenen Performans


Ulusal anlamda geçerliliği olan sorumlu emlak danışmanlığı yeterlilik belgesinin zorunlu olarak istenmesinin belli başları nedenleri mevcuttur. Temel amaç, emlakçılık faaliyetlerinin eğitimli, nitelikli kişiler tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra:


• Adayların emlakçılık faaliyetleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlerin farkında olmalarının sağlanması

• Adayların geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan belge ile meslekte yeterliliklerinin kanıtlamasını sağlaması


Taşınmaz satın alacakların ya da kiralayacakların beklentilerinin karşılanması, memnuniyetlerinin artması hedeflenmektedir.

sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website