Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Ertelendi mi?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Ertelendi mi?

26 Eylül 2019 yılında Resmi Gazetede yayımlanan, “Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğin” ertelendiği ile ilgili internet ortamında çıkan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu ertelendi bilgisi, yalnızca bazı mesleklerde geçici süre uygulanmıştır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son yayımlanan tebliğlerde 200’ün üzerinde meslekte, belge alma zorunluğu devam etmektedir.  


Özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli işler sınıfına giren mesleklerde, belge alma zorunluluğu devam etmektedir. Çalışma bakanlığı tarafından bu yıl itibari ile işverenlere verilen süre dolmuştu. Dolayısıyla bakanlığın belirlediği ve MYK kurumunun sitesinde yer alan tüm mesleklerde belge almak yasayla zorunlu hale getirildi.


Birçok meslekte ise işsizlik fonundan karşılanmak üzere, devlet tarafından belge alacak olan adaylara teşvikler sağlanıyor. Belge aldıktan sonra bazı mesleklerde adaylar, sınav için yatırdıkları ücretlerin bir kısmını alabiliyorlar.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Olan Meslekler


Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslekler
, başta tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren mesleklerdir. Şu anda MYK tarafından yayımlanan, 200’ün üzerinde belge alma zorunluluğu bulunan meslek vardır.


Mesleki yeterliliğin zorunlu olmasının dayanağı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıdır. 4 Nisan 2015 tarihinde meclis tarafından kabul edilen 6645 sayılı yasanın amacı, mesleklerde standardın yakalanması, acemi olanlarla uzman olanların ayrılması neticesinde, haksız rekabetin önüne geçilmesidir.


En önemli nedenlerden bir tanesi de, başta tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler olmak üzere, belgelendirilmesi zorunlu olan tüm mesleklerde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Almamanın Cezası 2019


Mesleki yeterlilik belgesi almamanın cezası 2019
yılında güncellenerek, işyerinde belgesiz çalıştırılan işçi başına göre belirlenmiştir. Bu ceza, idari para cezası olarak adlandırılmaktadır.


MYK Kurumunun resmi sitesinde, “Kamuoyuna Duyuru” olarak, idari para cezaları net bir biçimde anlatılmıştır. Duyuruda, her türlü denetlemenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.


Bakanlık müfettişleri tarafından, belgesiz çalışan tespit edilirse, işveren ve işveren vekillerine idari para cezası kesiliyor.

sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website