Mesleki Yeterlilik Kurumu Yapısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yapısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yapısı


MYK kurumunun başında T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmaktadır. Kurum bakanlığın altında faaliyet göstermektedir. Kurum sırasıyla aşağıdaki hiyerarşiye sahiptir:

 

 • Genel kurul,
 • Yönetim kurulu,
 • Başkan,
 • Özel kalem,
 • TYÇ koordinasyon kurulu,
 • TYÇ kurulu,
 • MYK Sekreter komiteleri,
 • Başkan yardımcısı,
 • Uluslar arası ilişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı,
 • Denetim Daire Başkanlığı,
 • Strateji geliştirme dairesi başkanlığı,
 • Personel ve destek hizmetleri dairesi başkanlığı,
 • Meslek standartları dairesi başkanlığı,
 • Sınav ve belgelendirme dairesi başkanlığı,
 • Türkiye yeterlilikler çerçevesi dairesi başkanlığı,
 • Hukuk müşavirliği


MYK Kuruluş Amacı Nedir?


Türkiye’de icra edilen mesleklerde ulusal yeterliliklerin sağlanması, kurumun ilk kuruluş amaçlarındandır. Aşağıda kurumun kuruluş amaçları sıralanmıştır:

 

 • İşçilerin ve işverenlerin beklentilerinin karşılanması,
 • Mesleki yeterlilik sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi,
 • Teknolojik koşullara bağlı olarak sürekli olarak gelişen mesleklere uyum sağlanabilmesi,
 • Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde, mesleklerin dünya standartlarına kavuşmasını sağlamak,
 • Mesleklerdeki uyumsuzluğu gidermek, karmaşıklığı önlemek,
 • Meslekleri yalnızca ehil olan kişilerin icra etmesini sağlamak,
 • Haksız rekabetin önüne geçebilmek


MYK Kuruluş amacı
, kısaca yukarıda sıralanan maddelerden oluşur.


MYK Belgesi Nereden Alınır?


MYK kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlara başvuruda bulunarak, mesleki yeterlilik belgesi alınabilir. SC Belgelendirme firması, MYK kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşudur. Online ya da bizzat başvuruda bulunarak, mesleki yeterlilik belgesi almak için ilk adımı atmış olursunuz.


MYK Belgesi
alabilmek için bazı belgelerin tamamlanmış olması gerekir.  Bu belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Sınav ücretinin yatırıldığında dair banka dekontu ve
 • İki nüsha halinde düzenlenmiş başvuru formunun ıslak imzalı suretleri


Tamamlanan ve Devam Eden MYK Projeleri


Avrupa Birliği ülkelerinin desteği ve kurumun uyguladığı projeler, bireylerin mesleklerinde uyum içinde çalışmalarını sağlamak içindir.


VOC-Test-3 Hibe Programı:
Kurumun, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile ortaklaşa düzenlediği devam eden projelerdendir. VOC hibe programı, Test merkezlerinin kurulmasını destekleyen ve mali yardım öngören bir programdır. Ulusal yeterliliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.


Avrupa Komisyonu Merkezi Projeleri:
Europass, TYÇ ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı projelerinden oluşur.


Uyep-II, Uyep, COLO ve üyelerinin yapı ve tecrübelerinin MYK kurumuna aktarılması projeleri, tamamlanan projeler arasındadır.

sc belgelendirme
Yorum yok

Yorum Yap

Yorum
İsim
Eposta
Website